1

خرید ملک در ترکیه؛ راهنمای جامع خرید خانه+ قیمت شهرهای مختلف

News Discuss 
مانند هر شهروند ترکیهای که ملزم به رفتن به خدمت سربازی است، اتباع خارجی که تابعیت این کشور را بدست میآورند نیز باید دوره سربازی خود را سپری کنند. 15. آیا متقاضیان خارجی اجازه افتتاح حساب بانکی در ترکیه را دارند؟ آیا محله ای که مورد نظر شماست از https://sirketlist.com/story10764220/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story