1

طراحي لابي موزه از نظر چیدمان فضایی در محل ، ما حجم معماری را برای تقسیم

News Discuss 
طراحي لابي موزه از نظر چیدمان فضایی در محل ، ما حجم معماری را برای تقسیم فضاهای کاربردی مختلف موزه در سطوح مختلف تقسیم کردیم. فضاها به صورت عمودی روی هم چیده شده اند و به ما این امکان را می دهند که یک سیستم سکوی عمومی چند سطحی ایجاد https://telegra.ph/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story