1

از سیر تا پیاز رژیم کتوژنیک برای لاغر شدن + نمونه برنامه PDF

News Discuss 
در پروتکلهای قدیمی، درمان به صورت یک گرسنگی طولانیمدت آغاز میشد تا بیمار محدودیت شدید دریافت کالری داشت ۵-۱۰٪ وزن بدنش را از دست بدهد، اما نگرانیهایی که بر سرِ سلامتی و رشد کودک وجود داشت سبب شد تا در پروتکلهای جدید محدودیتهای رژیمی کمتر شود. لیمو ترش: لیمو https://webcastlist.com/story10530935/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-28-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story