1

คำอธิบายการเปิดเผยข้อมูล

News Discuss 
Leighton Vaughan Williams ได้จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมายและผู้เห็นเหตุการณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเก็บภาษี ข้อกำหนด ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และความชุกของการพนันสำหรับ HM Revenue and Customs, DCMS, Gambling Commission, Joint Scrutiny Committee of the House of Commons and House of Lords และการแข่งขัน คณะกรรมการ. เขายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับสตง.ในหัวข้อการเก็บภาษีจากก... https://bocoran-slot-gacor-admin90099.blogsidea.com/18250773/คำช-แจงการเป-ดเผยข-อม-ล

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story